12 მაისი 2014 წ. რუსთავის სამგალობლო გუნდების შემოქმედებითი დათვალიერება