23 თებერვალი 2014 წ. ჩოხოსანთა საზოგადოების დაფუძნმება რუსთავში