ჩოხოსანთა საანგარიშო შეკრება. 28 დეკემბერი 2014 წ.